Spreek!over richting vinden, Jezus volgen, kwetsbaar zijn en leven delen. 
 

Over Spreek!

De naam Spreek is ten diepste een voortvloeisel uit mijn eigen ontdekkingsreis. Het verwijst allereerst naar de weg die ik heb moeten gaan om mij te gaan uitspreken en echt te durven laten zien wat er in mij leeft. Spreek staat ook voor de weg waarop Jezus mij geroepen heeft en waarop ik heel duidelijk heb ervaren dat Hij mij riep om te gaan spreken in kerken. Spreken over kwetsbaar worden, openen naar God en elkaar om juist langs die weg Jezus te volgen in het licht. Omdat Hij in mijn leven had laten zien dat juist mijn kwetsbaarheid de ruimte is waarin Hij wil werken. Dat Hij in het licht kan en wil helen en ruimte geeft om echt te zijn waarvoor Hij je bestemd heeft. En spreek staat ook voor een stem geven aan wat kwetsbaar is. De officiële handelsnaam is Spreek 31:8 en verwijst naar een tekst uit het Bijbelboek spreuken. Hier doet de schrijver een oproep om de mond te zijn voor wie zelf geen stem heeft. Voor wie kwetsbaar is. Het is mijn verlangen bij te dragen aan kerken die oog hebben voor wat kwetsbaar is, om kwetsbare mensen te begeleiden op een weg waarop ze zichzelf een stem gaan geven, maar waar nodig wil ik ook een stem zijn voor wie niet gehoord wordt. Dit maak ik onder andere concreet door mij uit te spreken voor kinderen die opgroeien in extreme armoede. Als ambassadeur ben ik betrokken bij het werk van Compassion.

Ik ben Herman, man van Rianne en vader van Minke (2010), Timo (2016) en Julie (2019). Naast mijn werk als spreker en coach studeer ik theologie. In 1983 ben ik als jongste van 4 geboren in het mooie Zeeland, om op mijn vierde te verhuizen naar Zuidhorn, een dorp in Groningen. Hier in het hoge noorden heb ik het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht. Deze jaren zijn heel belangrijk geweest voor mijn vorming en de weg die God met mij gegaan is. Mijn vader was dominee en dus namen geloof, kerk en God een centrale plek in ons gezin in. Tegelijk was deze plek niet veilig en leerde ik God daarmee niet kennen als een God die ik kon vertrouwen. Als jong kind werd ik binnen dit gezin seksueel misbruikt. De mensen die een beeld van Hem moesten voorleven in mijn leven, waren niet in staat een veilige omgeving te creëren.

In mijn puberteit begon deze situatie zich te uitten in depressiviteit, zonder dat ik in staat was te spreken over wat er echt gaande was. Eigenlijk sleepte ik mij voort van burn-out naar burn-out en van depressieve periode naar depressieve periode, met af en toe wat betere fases tussendoor. Dit veranderde pas toen mijn broer de heldhaftige stap nam om de stilte te doorbreken en de waarheid aan het licht te brengen. Hij begon te spreken.

Deze openheid was voor mij de trigger om dezelfde weg te volgen. Geen makkelijke weg, geen korte weg. In mijn leven heb ik moeten leren dealen met mijn kwetsbaarheid. Ik ontdekte hoe het weglopen voor de pijn en de kwetsbaarheid steeds destructiever ging werken in mijn leven. En uiteindelijk dat juist het uitten van mijn angst, boosheid en het blootleggen van mijn kwetsbaarheid in contact met anderen, mij op een weg van heling bracht.

Ik heb geworsteld met God.

Zowel met Zijn oordeel als met Zijn genade.

Met zowel Zijn liefde als Zijn almacht.

Angst werd langzaam omgezet in troost, radeloosheid in hoop.

Nadat ik Jezus terugvond (of beter, Hij mij), ging ik werken bij Compassion. Waar ik een hernieuwde liefde voor de kerk ontwikkelde als ook een passie om bij te dragen aan kerkgemeenschappen die groeien als plek van heling.

Juist een gezonde kerk is van vitaal belang voor mensen die worstelen met hun kwetsbaarheden en voor wie God vaak onbereikbaar lijkt. Tegelijk is geen kerk perfect en ontkom je er niet aan, dat als je open wordt over wat er in je leeft, je ook reacties krijgt (vaak goed bedoeld) die allesbehalve helpend zijn. In die complexiteit heb ik gezocht naar mijn plek. Heb ik een eerlijke kijk ontwikkeld op wat ik zelf heb te doen. Heb ik schoonheid ontdekt in kerken vol imperfecte mensen (waar ik er één van ben) en heb ik het verlangen ontwikkeld om mensen en kerken te helpen stappen te zetten in het zich uitspreken. Stappen zetten in het leven delen met elkaar en met Jezus. Want jouw en mijn kwetsbaarheid is de ruimte waarin Hij wil werken. Waar twee of drie bij elkaar zijn in Zijn naam, daar is Hij erbij.

Ik geloof dat waar mensen echt samen op weg gaan en op weg gaan samen met Jezus, er nieuw leven ontstaat. Nieuw leven waarin ruimte is voor kwetsbaarheid, waarin wonden helen, kwaliteiten opbloeien en talenten steeds zichtbaarder worden. Een uitgesproken leven, waarin je vrijheid voelt om te staan voor wie je bent, wat je drijft en waar je voor gaat. Om Jezus na te spreken: 'Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen'. Dat gevoel!

Nieuw leven.

Echt leven.

De ervaringen die ik opgedaan heb en de vaardigheden die ik onderweg ontwikkeld heb zet ik nu in om mijn passie te volgen. Om te helpen plekken te creëren waar ruimte komt voor dit nieuwe leven en om als ervaren ontdekkingsreiziger, anderen te helpen nieuwe richting te vinden. Boven alles verlang ik ernaar dat kerken meer en meer de plek worden waar iedereen die zich kwetsbaar weet tot aangetrokken voelt. De kerk als een plek van heling en herstel. Waar ik kan draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

Sinds juli 2022 heb ik mijn coachpraktijk verder gezet onder een nieuwe naam. Mocht je geïnteresseerd zijn in een kennismaking, dan spreek ik je graag en kunnen we in conatct komen via het contactformulier op mijn nieuwe site!

Contactformulier op yourney.nl
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn