Spreek!over Jezus volgen, kwetsbaar zijn, leven delen en verbinden
 

Spreek!

Ik verlang naar kerken die een veilige plek zijn voor iedereen. Dat wie geconfronteerd wordt met zijn of haar kwetsbaarheid gaat zoeken naar een kerk. Dat naar een kerk gaan hetzelfde is als Jezus opzoeken, zoals Hij opgezocht werd door kwetsbare mensen toen Hij hier fysiek op aarde was. In mijn (s)preekbeurten zet ik dit verlangen steeds centraal.

Ik geloof dat jouw en mijn kwetsbaarheid de ruimte is waarin God wil werken. Waar we vaak geneigd zijn onze kwetsbaarheid te beschermen, door het weg te stoppen. Daar wil God juist Zijn kracht geven in onze kwetsbaarheid door Zijn licht erover te laten schijnen.

Ik geloof dat de kerk, als lichaam van Jezus, geroepen is Zijn licht te zijn in deze wereld. Door op te komen voor wie kwetsbaar is en door een plek te bieden waar kwetsbaarheid een luisterend oor vindt.

Om deze reden maak ik graag kwetsbare thema's bespreekbaar. Aan de ene kant om uit te nodigen tot het delen van kwetsbare verhalen. Aan de andere kant hoop ik ook een stem te geven aan hen die de kracht ontnomen is om te spreken. Zo mogen we samen onze kwetsbaarheden bij Jezus brengen en steeds meer van Zijn kracht gaan zien in ons leven en in onze kerken.

Juist in je kwetsbaarheid heb je zoveel te geven. En juist waar we onze kwetsbaarheid geven aan elkaar ontstaat verbinding.

Dit is de passie die mij drijft en die mij aanspoort om te spreken.

Jongeren hebben een speciaal plekje in mijn hart. Niet voor niets ben ik naast zelfstandig spreker en coach ook jongerenwerker in de Ontmoetingskerk in Hattem. Jongeren verlangen ook naar echtheid, naar verbinding. Naar een boodschap die hen raakt en in beweging zet. Tegelijk zijn jongeren meer nog op zoek naar een gemeente die echt is, waar onderlinge verbondenheid is, waar Jezus centraal staat en waarbinnen jongeren uitgedaagd en in beweging gezet worden. De uitnodiging om te komen met je kwetsbaarheid, om kwetsbaarheden te delen en bij Jezus te brengen, is meer dan een boodschap voor jongeren. Het is een boodschap voor kerken en gemeenten, die verlangen om te groeien in het volgen van Jezus.