Spreek!over Jezus volgen, kwetsbaar zijn, leven delen en verbinden
 

Spreek!

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten (spreuken 31:8) 

Ik verlang naar kerken die een veilige plek zijn voor iedereen. Ik verlang naar kerken die opkomen voor wat kwetsbaar is. Dat wie geconfronteerd wordt met zijn of haar kwetsbaarheid gaat zoeken naar een kerk. Dat naar een kerk gaan hetzelfde is als Jezus opzoeken, zoals Hij opgezocht werd door kwetsbare mensen toen Hij hier fysiek op aarde was. Ik geloof dat jouw en mijn kwetsbaarheid de ruimte is waarin God wil werken. Waar we vaak geneigd zijn onze kwetsbaarheid te beschermen, door het weg te stoppen. Daar wil God juist Zijn kracht geven in onze kwetsbaarheid door Zijn licht erover te laten schijnen. 

Als spreker staat dit verlangen en de weg die God hierin wijst centraal in de boodschap welke ik mag brengen (Lees meer...). Als coach begeleidt ik jou als je je kwetsbaar weet en zoekende bent naar jouw weg in het leven met God.
Jij bent uniek. En je hebt een doel. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal op deze wereld zijn geplaatst om er een mooiere plek van te maken. Omdat wij allemaal verschillend zijn en gezegend met onze eigen talenten, zijn wij ook geroepen omdat op onze eigen manier te doen. Tegelijk is er heel veel wat ons van dat doel af kan leiden. Of zelfs het zicht op die eigen roeping helemaal weg kan nemen.

Als je ervaart dat je het zicht op je roeping kwijt bent, wordt het tijd om een stap te zetten. Dit begint met erkennen waar je staat, je uitspreken en iemand zoeken om mee in gesprek te gaan. Lees meer ...Be Courageous

Be Courageous is een tienerprogramma dat jongeren wil helpen om echt zichzelf te zijn. Dit doen we door samen met de jongeren op school of in de kerk een Courageous Day te organiseren, waarin we via sport en spelactiviteiten, groepsgesprekken, getuigenissen en enthousiaste sprekers samen in gesprek gaan over ‘wie ben jij nou echt?’ en ‘wat heb jij in je leven al meegemaakt en wat doet dat met je?’

Dit programma, ontwikkeld door Jurrien en Janet ten Brinke, heeft mogen uitgroeien tot een middel waarmee op scholen wordt gewerkt aan een veilig klimaat en waardoor al meer dan 10.000 jongeren zijn geïnspireerd. Lees meer ...

Jeugdwerk met LEV

Jeugdwerk met LEV is een onderdeel van Zorg voor jongeren. Jeugdwerk met LEV is jeugdwerk voor tieners van 12 tot 16 jaar. De methode gaat uit van wekelijkse bijeenkomsten waarin zowel de inhoud van geloofsonderwijs als de relationelekant van werken met jongeren wordt samengebracht.

Jeugdwerk met LEV is compleet en voorziet in inleidingen, verwerkingsvormen en spellen. Het volgen van Jezus vraagt om betrokkenheid op alle terreinen van ons leven. Bij Jeugdwerk met LEV geven we dit vorm door hoofd, hart en handen te verwerken in het programma. Relatie is het hart (LEV= Hebreeuwse woord voor hart) van jeugdwerk met LEV. Relatie met God, relatie met leeftijdsgenootjes, jeugdleiders en leven in relatie met Gods schepping. De activiteiten van jeugdwerk met LEV zijn er op gericht die drie relaties te ontwikkelen en te verstevigen. Lees meer ...